Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання

Про це було сказано 12 жовтня у Донецьку під час презентації результатів дослідження «Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання».

Молодь становить окрему частину ринку праці і розвивається не так як увесь ринок. З одного боку, вік сприяє високій мобільності, відкритості, сміливості у зміні та пошуку роботи. З іншого, молоді не вистачає відповідного досвіду, щоб бути конкурентноспроможною на ринку праці. Тому безробіття молоді (за статистикою, - це громадяни у віці від 16 до 30 років) є однією з найгостріших соціально-економічних проблем України. За останні роки питома вага молоді в загальній кількості безробітних досягла 30%. Так, станом на травень 2011 року, за даними Держстату України, в державі зареєстровано 549,2 тисяч безробітних, що становить 2% від усього населення країни працездатного віку. З них – 164,76 тисяч безробітних – молодь.

В цьому контексті дослідження «Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання» вкрай важливе та актуальне.

Адже головною метою було визначити основні проблеми працевлаштування молоді, пошуку першого робочого місця, молодіжного безробіття, розвитку молодіжного підприємництва у кожному з регіонів; отримати соціологічні дані з цих питань та визначити шляхи вирішення проблеми (покращення ситуації на місцевому рівні).

У подальшому ці пропозиції мають увійти до програм молодіжного розвитку, програм розвитку молодіжного підприємництва в регіоні, програм боротьби з молодіжним безробіттям, доктрин молодіжної політики (або інших), та з можливістю внесення коректив у місцеві бюджети в питаннях підтримки підприємницьких ініціатив.

Дане дослідження проводилося у першому півріччі 2011 року громадською організацією «Молодіжна альтернатива» за фінансової підтримки Національного Фонду Підтримки Демократії. У ході дослідження було обстежено ситуацію щодо розвитку підприємництва та подолання молодіжного безробіття, сприяння молодіжній зайнятості у 18 адміністративно-територіальних одиницях держави. Серед них 10 міст (Вінниця, Донецьк, Дрогобич Львівської області, Житомир, Миколаїв, Одеса, Севастополь, Тернопіль, Черкаси, Чернігів), 7 регіонів (Автономна Республіка Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області) та 1 район (Кременецький район Тернопільської області).

Проаналізувавши матеріали учасників проведеного дослідження, було зроблено наступні висновки:

* В жодній програмі соціально-економічного, культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, затверджених відповідними місцевими радами, не передбачено окремого розділу, де б окреслювалися проблеми молодіжного безробіття, характерні саме для даного адміністративно-територіального утворення, а також шляхи його подолання;
* Аналіз регіональних аспектів впровадження політики сприяння молодіжній зайнятості показав, що більш комплексна, системна та різноманітна робота з молоддю щодо забезпечення її робочими місцями та залучення до підприємницької діяльності проводиться в економічно активних регіонах нашої держави (Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Львівська області) на відміну від менш регіонів з меншим економічним потенціалом.
* Питання молодіжної зайнятості та розвитку молодіжного підприємництва на засіданнях галузевих рад підприємців протягом 2010 року окремо не розглядалися.
* На засіданнях колегій в 6 облдержадміністраціях жодного разу не розглядалися питання щодо розв‘язання проблем молодіжної зайнятості, сприяння розвитку молодіжного підприємництва у відповідному регіоні.
* Більшість молоді сьогодні не має змоги працевлаштуватися та застосувати набуті під час навчання професійні знання відповідно фаху. Враховуючи таку економічну ситуацію, молодь має бажання та хист до здійснення підприємницької діяльності, таким чином знизивши напругу щодо молодіжного безробіття.
* На жаль, у державі відсутня системна підтримка розвитку молодіжного підприємництва, а тим паче її інституційне забезпечення. Як правило, молодіжне підприємництво розглядається в контексті поліпшення усього підприємницького середовища в регіоні.
* Місцеві та регіональні засоби масової інформації не стоять осторонь молодіжних проблем. Так, найчисельніші за накладом та рейтингом друковані ЗМІ у місті Донецьк - газети «Донбас», «Вечірній Донецьк», «Донецькі новини», «Салон» - висвітлюють проблеми молодіжного безробіття, зокрема незадоволеність рівнем заробітної плати, відсутність попиту на ринку праці та обмежені можливості кар'єрного росту - основні причини, які заважають молодим людям влаштуватися на роботу. Аналіз зазначеними газетами зайнятості молодих людей в регіоні свідчить, що ситуація на молодіжному ринку є досить нестабільною внаслідок високого рівня економічної пасивності молоді. Газета «Донбас» зазначила, що, на жаль, система національної освіти лише на 60% відповідає ринку праці.
* Ефективною з точки зору збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності на відповідній території формою підтримки розвитку підприємництва є запровадження та максимальне розширення мережі єдиних дозвільних центрів.
* Провівши відповідні дослідження, усі без винятку його учасники наголошують на відсутності державних гарантій працевлаштування для молоді після закінчення вищого навчального закладу, ефективної системи підтримки розвитку молодіжного підприємництва і наполягають на необхідності запровадження дієвого державного регулювання молодіжного ринку праці.

За результатами аналізу матеріалів дослідження, проведеного учасниками програми, напрацьовано та надіслано низку ПРОПОЗИЦІЙ місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, Кабінету міністрів України.

Детально з результатами дослідження «Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання» та виробленими пропозиціями можна ознайомитись на сайті ГО «Молодіжна альтернатива» www.ya.org.ua