Питання та відповіді. Другий конкурс малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні»

П. В який спосіб необхідно подавати проектні пропозиції та чи потрібно надсилати паперовий варіант пропозиції з печатками? 

В. Проектні заявки на другий конкурс малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в України» приймаються в електронному вигляді .  Проектну заявку та необхідні додатки потрібно надіслати на електронну пошту: cvu.minigrant@gmail.com  зазначивши у темі листа: «Проектна пропозиція на участь у грантовому конкурсі», Компонент №… (зазначити 1 або 2). 

Термін подачі проектної пропозиції: до 20 листопада 2016 року ( 23:59 год).  

Паперовий варіант проектної заявки надсилати не потрібно, для участі у Конкурсі  достатньо надіслати сканований варіант документу (у форматі ПДФ). 

 

П. В чому різниця між компонентами 1 та 2?

В. У рамках конкурсу оголошується два окремих компоненти - кожна проектна пропозиція буде розглядатися і оцінюватися лише серед пропозицій, поданих на цей же компонент. 

Компонент №1 для міжрегіональних проектів, де заявниками та партнерами мають виступати організації та ініціативні групи, проекти яких були підтримані в рамках першого конкурсу малих грантів.  Обов'язковою умовою є міжрегіональна діяльність проекту, що передбачає наявність хоча б двох організацій з різних регіонів. Крім них в проекті можуть брати участь і інші організації.

Мінімальна сума гранту на  проект –  90 000 грн. 

Максимальна сума гранту на проект –  130 000 грн. 

Загальний бюджет Компоненту №1 складає 600 тис. грн. 

Компонент №2 для усіх інших організацій та ініціативних груп, які виступають заявниками і відповідають вимогам п.2. Міжрегіональні проектні пропозиції отримають перевагу під час розгляду та оцінювання, але в рамках цього компоненту можна подавати і проектні пропозиції, які не передбачають залучення партнерських організацій.

Мінімальна сума гранту на проект – 45 000 грн. 

Максимальна сума гранту на проект –  90 000 грн. 

Загальний бюджет Компоненту №2 складає 200 тис. грн.

 

П. З яких територій організації та ініціативні групи можуть брати участь у Конкурсі? 

В.  Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України» адмініструє другий конкурс малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в України» у Донецькій та Луганській областях (на територіях підконтрольних українському уряду). 

 Оскільки мета Конкурсу - підтримати міжрегіональні спільні ініціативи організацій громадянського суспільства (громадських об’єднань) та новостворених ініціативних груп з різних регіонів, зокрема тих, що знаходяться у сільських та віддалених місцевостях, з метою забезпечення їхньої активної участі у демократичних змінах в Україні, то в межах другого конкурсу будуть розглянуті проектні заявки ОГС та ініціативних груп громадян Донецької та Луганської областей (території підконтрольні українському уряду), які  відповідають наступним критеріям:

• Новостворені громадські об’єднання, благодійні організації (код неприбутковості 005/0036 та 006/0032), зареєстровані не раніше  2014 року. 

• Місцеві ініціативні групи.

• Громадські об’єднання, благодійні організації (код неприбутковості 005/0036 та 006/0032), з населених пунктів  до 100 тис. населення.

 

П. Чи можна взяти в партнери громадську організацію, яка зареєстрована в Харківській області?

В. Ні, згідно з Положенням про проведення другого конкурсу малих грантів до співпраці, в тій чи іншій мірі, можна залучати організації з  іншого, ніж основний заявник регіону (регіони: центральний, північний, південний, східний, західний), а Харківська область, як і Донецька та Луганська  області належить до східного регіону.

 

П. Які пріоритетні напрямки діяльності можуть бути підтримані в межах другого конкурсу? Де можна ознайомитись з усіма правилами проведення другого конкурсу?

В. Правила проведення другого конкурсу закріпленні в Положенні про проведення другого конкурсу малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в України», яке розміщено на сайті ДОО ВГО «Комітет виборців України» за посиланням:  https://www.cvu.dn.ua/uk/news/drugyy-konkurs-malyh-grantiv-pidtrymka-miscevyh-organizaciy-gromadyanskogo-suspilstva  (доданий до статті файл).

Згідно правил Конкурсу, які закріплені в Положенні про проведення другого конкурсу малих грантів, 

Пріоритетні тематичні напрямки Конкурсу: 

- Захист та просування прав людини (зокрема вразливих груп населення);

- Здійснення громадського контролю та моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- Ініціативи з підтримки  децентралізації;

- Протидія корупції; 

- Громадянська освіта, адвокація та об’єднання громади для спільного вирішення проблем;

- Забезпечення ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя;  

- Порозуміння та налагодження співпраці між регіонами.

 

П.Яка діяльність може бути підтримана в рамках другого конкурсу малих грантів?

В. Згідно до Положення про проведення другого Конкурсу малих грантів може бути підтримана наступна діяльність:

• організація міжрегіональних публічних заходів (громадські слухання, публічні обговорення, збори, круглі столи, виставки, флеш моби, тренінги, конференції, навчальні візити і т.п.); 

• публікація і розповсюдження інформаційних матеріалів, друкованих та електронних видань, брошур і т.інше.;  

• інформаційні кампанії, якщо вони є елементом ширшої діяльності;

• проведення спільних адвокасі кампаній. 

Цей перелік не є вичерпним.

 

П.  Якщо громадська організація не є юридичною особою та не має свого рахунку чи може така організація прийняти участь у Конкурсі?

В. Згідно правил Конкурсу, які закріплені в Положенні про проведення другого конкурсу, приймати участь у Конкурсі можуть:

- новостворені громадські об’єднання, благодійні організації (код неприбутковості 005/0036 та 006/0032), зареєстровані не раніше  2014 року;

- громадські об’єднання, благодійні організації (код неприбутковості 005/0036 та 006/0032) з населених пунктів  до 100 тис. населення;

- місцеві ініціативні групи. Ініціативна група – не менше п’яти осіб, які об’єднані спільною суспіль-корисною метою та діяльністю, яка не передбачає отримання та розподілу прибутку. Ініціативні групи мають подаватися на конкурс у партнерстві з громадським об’єднанням чи благодійною організацією (код неприбутковості 005/0036 та 006/0032, юр.особа) для адміністрування проекту.

Тобто, вам треба взяти в партнери іншу громадську організацію, яка є юридичною особою.

 

П. Які додаткові документи потрібно надавати з Проектною заявкою ініціативній групі?

В. Ініціативні групи мають подаватися на конкурс у партнерстві з громадським об’єднанням чи благодійною організацією (код неприбутковості 005/0036 та 006/0032, юр.особа) для адміністрування проекту.

Проектна пропозиція , яку необхідно подати для участі у Конкурсі ініціативній групі, включає:  

 Проектну заявку.

 Бюджет проекту у форматі EXСEL. 

 Обов’язкові додатки: 

   - Протокол створення ініціативної групи ( в довільній формі).

   - Листи від організації про те, що вона буде адмініструвати проект ініціативної групи.

   - Лист підтримки від кожного Партнера проекту з іншого регіону (якщо партнерство передбачене проектом).

   - Резюме керівника проекту. 

   - Контактні дані двох осіб, що можуть дати рекомендації представникам ініціативної групи (якщо Проект подається від ініціативної групи).

   - Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру організації - адміністратора проекту.

   - Копію статуту (який відповідає вимогам Закону України "Про громадські об’єднання", а також підпункту 133.4.1, 133.4.2 пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України) організації -  адміністратора проекту.

   - Копію рішення про внесення (повторне внесення) до Реєстру неприбуткових установ та організацій організації – адміністратора проекту.

 

П. Що потрібно відобразити в розділі «Моніторинг реалізації проекту»?

В. В розділі «Моніторинг реалізації проекту» потрібно відобразити який моніторинг Ви плануєте проводити, хто його буде проводити, план моніторингу, на основі чого (документи, відвідування заходів, інше)  він буде здійснюватися.

 

П. Чи можна в організаційний розвиток організації включити закупівлю оргтехніки?

В. Так, але обов’язково потрібно вказати, навіщо вона вам потрібна, для яких цілей і яким чином будете її використовувати.